Εκδήλωση “Πρωτοβουλίας Αναρχικών” για την Ουκρανία

Εκδήλωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Κατάληψη στο Μπίνειο. Παρασκευή 19:30 αυστηρά.
Θα επιχειρήσουμε επικοινωνία με μαχητή της οργάνωσης RevDia στην Ουκρανία.
Θα ακολουθήσει καφενείο οικονομικής στήριξης των συντρόφων μας στο μέτωπο.
Η επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανάγκη για πολεμική εμπλοκή του συντρόφου.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον 105fm
……………
Event on the war in Ukraine.
At Binio Squat. Friday 19:30 strictly.
We will attempt communication with a fighter of the RevDia organization in Ukraine.
This will be followed by a cafe of financial support for our comrades on the front.
The communication will take place as long as there is no need for a combat engagement of the comrade.
The event will be broadcast live on 105fm

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *