Εκπομπή: Πειρατικά και πειραματικά (ηχητικά όπλα)

      Εκπομπή: Πειρατικά και πειραματικά (ηχητικά όπλα)