Το δικαίωμα στην τεμπελιά

Στην δουλειά τεμπέλης, στον έρωτα εργάτης…

Με αφορμή τους παλιούς και νέους εργατικούς αγώνες, αναρωτιόμαστε πως θα μπορούσαμε να αντιστρέψουμε την μεταδοτική ασθένεια της εργατοσύνης, δημιουργώντας ένα πραγματικά ριζοσπαστικό κίνημα που επιζητα την χαρά και την ανεμελιά των ατόμων.

Μέρος Ά:

Διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Paul Lafargue
“Το δικαίωμα στην τεμπελιά” (1883).

Παρασκευή 8 με 10 στον 105 FM


More Posts for Show: 233*C

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *