Παρασκευή 20.00-22.00: Κυριαρχία και κοινωνικοί αγώνες στον Ελλαδικό χώρο

Παρασκευή 20.00-22.00:
Διαβάζουμε αποσπάσματα απο το βιβλίο “Κυριαρχία και κοινωνικοί αγώνες στον Ελλαδικό χώρο”,
απο την ομάδα ενάντια στη λήθη.


More Posts for Show: 233*C

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *